Chủ đề nóng

Quy hoạch nhân sự Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ Đại hội XIII qua các mốc quan trọng

PVCT Thứ bảy, ngày 19/12/2020 07:30 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Một trong những điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, đó là làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ, công phu, quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt.
Bình luận 0

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (tháng 10/2018), Trung ương đã thống nhất quyết định thành 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. 5 tiểu ban là: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban nhân sự.

Quy hoạch nhân sự Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho nhiệm kỳ Đại hội XIII qua các mốc quan trọng - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 14 bế mạc sau 5 ngày làm việc (ảnh TTXVN).

Đến Hội nghị Trung ương 9 (tháng 12/2018), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 người để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

Trong 2 năm 2019 và 2020, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia HCM đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược (quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương) khóa XIII của Đảng. Có hơn 200 cán bộ được quy hoạch đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức này.

Công tác nhân sự tiếp tục được cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020). Các Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Tính từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 227 người.

Đến Hội nghị Trung ương 13 (tháng 10/2020), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tính đến 20/8/2020, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử. 107 người lần đầu tham gia Uỷ viên chính thức và 44 người tham gia Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Sau khi quy hoạch xong nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ngày 20/11/2020, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đến tháng 12/2020, tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Như vậy, tính đến nay công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng đã xong phần giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc đề cử chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội chưa được thực hiện.

Trước đó, tại nhiệm kỳ Đại hội XI, việc đề cử 4 chức danh chủ chốt cho khóa XII được tiến hành vào Hội nghị 14, đó cũng là hội nghị cuối cùng trước khi Đại hội XII của Đảng diễn ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem