Chủ đề nóng

rạp xiếc

  • Người Tây Nguyên phản đối chặt ngà voi Khăm Bun

    Người Tây Nguyên phản đối chặt ngà voi Khăm Bun

    (Dân Việt) - Trước thông tin Liên đoàn Xiếc Việt Nam muốn xin lại đôi ngà voi Khăm Bun, nhiều người dân Tây Nguyên đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bảo vệ cặp ngà.