Chủ đề nóng

Sagi

  • Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

    Ông Lê Tấn Hùng đã ký và chi khống hơn 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học

    UBND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Trước khi bị đình chỉ công tác, ông Lê Tấn Hùng cũng đã bị UBND TP kỷ luật cảnh cáo và UBKT Thành uỷ cảnh cáo về mặt Đảng vì có để xảy ra nhiều sai phạm tại đây.
  • TP.HCM: Xem xét lại mức kỷ luật tại TCT Nông nghiệp Sài Gòn

    TP.HCM: Xem xét lại mức kỷ luật tại TCT Nông nghiệp Sài Gòn

    Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM  cho biết, những sai phạm trong quản lý điều hành tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đúng như báo cáo đã nêu. Thành phố đã tiến hành kiểm điểm lại, đồng thời xem xét mức kỷ luật khiển trách trước đây đối với Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.