Chủ đề nóng

sờn lòng

  • Lấy chồng lính tăng

    Lấy chồng lính tăng

    (NTNN) - Chim khôn ăn trái nhãn lồng/ Em khôn em mới... lấy chồng lính tăng. Câu thơ hóm này ứng với 5 cô gái ở UBND xã Quế Cường (Quế Sơn, Quảng Nam).