Chủ đề nóng

tác phường

  • TP. Hồ Chí Minh: Phát triển sản xuất  theo hướng đô thị

    TP. Hồ Chí Minh: Phát triển sản xuất theo hướng đô thị

    (Dân Việt) - Sau 5 năm (2006-2011) thực hiện kế hoạch của Hội ND thành phố về khuyến khích ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, quận 9 đã có 457 hộ ND chuyển đổi sản xuất theo hướng này. Trong đó, 291 hộ thu từ 30-50 triệu đồng/hộ/năm; 149 hộ thu 50 triệu đồng/năm và 34 hộ thu 100 triệu đồng/năm.