Chủ đề nóng

tăng trưởng thương mại

  • TPP: Tạo sân chơi bình đẳng cho nông dân

    TPP: Tạo sân chơi bình đẳng cho nông dân

    Với việc hoàn tất đàm phán TPP, đại diện cơ quan Thương mại Mỹ (USTR) Michael Froman nhận định đây là hiệp định của thế kỷ 21, với các tiêu chuẩn ở đẳng cấp cao, đầy tham vọng, toàn diện và cân bằng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ tạo mới và duy trì công ăn việc làm, tăng cường đổi mới và nâng cao năng suất cũng như năng lực cạnh tranh.