Chủ đề nóng

tết ta

  • Về Việt Nam đón Tết
    Lần đầu tiên về Việt Nam đón xuân sau 35 năm. Hồi hộp chờ đợi xem sự đỏi thay ở quê hương. Nghe nói Việt Nam đón Tết tây và Giáng Sinh bây giờ vui lắm. Tôi chọn vào ngày về đúng Tết tây để về hưởng thụ cả hai Tết ta và tây cùng một đợt.
  • Vì sao lại có tết tây tết ta?
    Nguyên nghĩa của từ "Tết" chính là "tiết". Trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán sau này được biết đến là Tết Nguyên Đán.
  • Ý kiến về tết Ta, tết Tây trên báo Làng Cười Xuân... năm ngoái
    Đã mấy năm bàn ra tán vào mà dân vẫn chưa ngã ngũ chuyện “tết hội nhập”. Nay nhân dịp năm mới, thôn đưa vụ này ra họp bàn, gọi là lấy ý kiến toàn dân: Có nên sáp nhập tết Ta và tết Tây?