Chủ đề nóng

thu hút nguồn nhân lực

  • Quảng Ngãi: Muốn lên chức, thạc sĩ phải học lại đại học chính quy

    Quảng Ngãi: Muốn lên chức, thạc sĩ phải học lại đại học chính quy

    Tuy đã là thạc sĩ nhưng do bằng tốt nghiệp đại học trước đó là tại chức, hoặc từ xa nên nhiều lãnh đạo, cán bộ phòng ban, ngành của huyện ở Quảng Ngãi đang đăng ký học lại đại học chính quy. Lý do để đáp ứng tiêu chuẩn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn theo qui định mà tỉnh này đề ra.