Chủ đề nóng

Thuật dưỡng sinh

  • Bí ẩn về thuật dưỡng sinh của Khổng Tử

    Bí ẩn về thuật dưỡng sinh của Khổng Tử

    Khổng Tử (551-479 TCN) là nhà giáo dục, nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc, được tôn xưng là "Thánh nhân phương Đông", "Vạn thế sư biểu". Sống vào thời kỳ Xuân thu cách nay hơn 2.500 năm, tuổi thọ trung bình của con người lúc ấy chỉ khoảng 35-40 tuổi, nhưng Khổng Tử thọ đến 73 tuổi. Có thể nói chỉ riêng về phương diện dưỡng sinh, Đức Khổng đã để lại nhiều bài học quý giá.