Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng XIII

  • Những kỳ vọng gửi gắm đến Đại hội Đảng XIII

    Những kỳ vọng gửi gắm đến Đại hội Đảng XIII

    Tìm ra những người có tâm, có tầm lãnh đạo đất nước, đưa nền kinh tế tăng trưởng, tăng thu nhập, tạo điều kiện vay vốn, hình thành vùng sản xuất có quy mô về nông nghiệp... là những mong muốn, kỳ vọng của người dân đối với Đại hội Đảng XIII.