Chủ đề nóng

tinh gọn bộ máy công an

  • Bộ Công an tiết kiệm được bao nhiêu tiền từ tinh gọn bộ máy?

    Bộ Công an tiết kiệm được bao nhiêu tiền từ tinh gọn bộ máy?

    Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an vừa qua đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng, bên cạnh hiệu quả đạt được về kinh tế, còn có ý nghĩa rất quan trọng giữa việc sắp xếp bộ máy và đảm bảo nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Tướng Lê Văn Cương: “Lực lượng công an sẽ mạnh thêm sau tinh gọn”

    Tướng Lê Văn Cương: “Lực lượng công an sẽ mạnh thêm sau tinh gọn”

    Liên quan đến Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an vừa được Bộ Chính trị đồng ý thông qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương nhìn nhận: "lực lượng công an sẽ mạnh hơn, gần dân hơn sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy".