Chủ đề nóng

tổng kết 10 năm nghị quyết tam nông

  • 10 năm Nghị quyết tam nông: Gỡ "điểm liệt" về đất đai, thị trường

    10 năm Nghị quyết tam nông: Gỡ "điểm liệt" về đất đai, thị trường

    Ngày 5.8.2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là tam nông). Đến nay, có thể nói Nghị quyết 26 đã làm thay đổi bộ mặt tam nông, tạo nền tảng vững chắc để bước sang giai đoạn phát triển mới.
  • Thủ tướng: Chúng ta đứng trong tốp 15 nước nông nghiệp được không?

    Thủ tướng: Chúng ta đứng trong tốp 15 nước nông nghiệp được không?

    Thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp và nông thôn, khi mà một kinh nghiệm rút ra là “ở đâu cấp ủy, người đứng đầu quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó, nông nghiệp, nông thôn sẽ phát triển mạnh mẽ”, Thủ tướng nói.