Chủ đề nóng

Trần Thị Trung Chiến

  • Thanh tra Chính phủ chưa nhận phản hồi của bà Chiến

    Thanh tra Chính phủ chưa nhận phản hồi của bà Chiến

    (Dân Việt) – Người phát ngôn Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được văn bản kiến nghị chính thức nào do nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến gửi đến về việc mua, dự trữ thuốc Tamiflu.
  • Vụ mua Tamiflu: Nguyên Bộ trưởng Y tế phản hồi

    Vụ mua Tamiflu: Nguyên Bộ trưởng Y tế phản hồi

    (Dân Việt) - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan thông tin đại chúng, thư phản hồi dự thảo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc mua và dự trữ Tamiflu.