Chủ đề nóng

tranh khắc họa thời kỳ kháng chiến chống Pháp

  • 80 bức tranh khắc họa thời kỳ kháng chiến chống Pháp
    Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ”. Những tác phẩm khắc họa khoảnh khắc chiến đấu, tăng gia sản xuất trong kháng chiến chống Pháp.