Chủ đề nóng

trung tâm thử nghiệm máy bay

  • Điều tra vật thể lạ trong "Khu vực 51" của Không quân Mỹ

    Điều tra vật thể lạ trong "Khu vực 51" của Không quân Mỹ

    Những hình ảnh mới nhất về căn cứ bí mật của Không quân Mỹ tiết lộ về một vật thể lạ có hình dao găm, nằm sát đất. Nhưng không dễ để vén được bức màn bí mật được che đậy cẩn thận xung quanh Khu vực 51 trong suốt 6 thập kỷ tồn tại.