Chủ đề nóng

trưởng ban Phòng chống lụt bão

  • Chuyện chưa biết về ngày có… 2 Trưởng ban Phòng chống bão

    Chuyện chưa biết về ngày có… 2 Trưởng ban Phòng chống bão

    Phát biểu chỉ đạo công tác khắc phục bão số 1 tại Nam Định ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ NNPTNT trong thời điểm chuyển giao nhiệm vụ.