Chủ đề nóng

tuần văn hóa du lịch mũi cà mau 2019

  • Thái Lan, Hàn Quốc... tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019

    Thái Lan, Hàn Quốc... tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019

    Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019 diễn ra từ ngày 10-15/12 là sự kiện lớn, quy mô cấp tỉnh và được tổ chức mở rộng với sự tham gia của không chỉ các tỉnh, thành phố trong nước, mà còn có sự tham gia từ các nước bạn như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc.