Chủ đề nóng

tuổi trẻ Hải Phòng

  • Tuổi trẻ Hải Phòng: Mang niềm vui, trao hy vọng

    Tuổi trẻ Hải Phòng: Mang niềm vui, trao hy vọng

    Sau 5 năm thực hiện Đề án “Đoàn thanh nhiên đảm nhận giúp đỡ 500 gia định chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016” (Đề án 500) và chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới", tuổi trẻ Hải Phòng đã đạt được những kết quả đáng mừng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.