Chủ đề nóng

tỷ phú huyện Phước Sơn

  • Dựa vào rừng, đồng bào Giẻ Triêng thoát nghèo lại có trăm triệu

    Dựa vào rừng, đồng bào Giẻ Triêng thoát nghèo lại có trăm triệu

    Nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng gắn với việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số, các địa phương miền núi, tỉnh Quảng Nam đang tạo nhiều điều kiện cho bà con triển khai các mô hình kinh tế gắn với rừng như trồng cây dược liệu, trồng rừng kết hợp chăn nuôi... Nhờ đó nhiều hộ đồng bào đã thoát nghèo, vươn lên khấm khá, có của ăn của để.