Chủ đề nóng

u70 làm giàu

  • Chuyện U70 vẫn nghiên cứu những loại cây trồng và giống lúa mới

    Chuyện U70 vẫn nghiên cứu những loại cây trồng và giống lúa mới

    Từ lâu, người cao tuổi được xem là trụ cột về tinh thần, đạo đức trong gia đình, dòng họ và tấm gương sáng để thế hệ trẻ học hỏi, noi theo. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (Chín Ẩn), 70 tuổi, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn là một minh chứng.