Chủ đề nóng

vi phạm là xin được

  • “Cứ vi phạm là có thể xin được, không xin được thì có thể hối lộ”

    “Cứ vi phạm là có thể xin được, không xin được thì có thể hối lộ”

    Tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 30/10, liên quan đến tình hình vi phạm an toàn giao thông, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng còn nhiều chủ thể liên đới chưa được xử lý nghiêm, vẫn vô can ngoài xã hội khiến người dân phải chịu những cái chết thương tâm, gây hậu quả lâu dài cho gia đình nạn nhân.