Chủ đề nóng

việc làm sau học nghề

  • Trường nghề phải cam kết việc làm cho người học

    Trường nghề phải cam kết việc làm cho người học

    Từ lâu điểm yếu của đào tạo nghề được đề cập khá nhiều chính là việc đào tạo không gắn với giải quyết việc làm. Điều này khiến cho việc đào tạo không trúng nhu cầu thị trường, học sinh, sinh viên ra trường bị thất nghiệp cao... Thực trạng này đã được nhìn nhận và đề xuất một số giải pháp khắc phục.