Chủ đề nóng

vợ ba bị phạt

  • “Vợ ba” - chuyện của những người lớn muốn thỏa mãn cái tôi

    “Vợ ba” - chuyện của những người lớn muốn thỏa mãn cái tôi

    Đã có những người lớn nhân danh nghệ thuật để ngụy biện về việc để một cô bé 13 tuổi đóng những cảnh nóng trong phim "Vợ ba". Họ dường như đã không suy nghĩ thấu đáo đến hậu quả với một cô bé chưa trưởng thành về nhận thức, và nhất là việc họ đã vi phạm pháp luật.