Chủ đề nóng

vốn vay chính sách xã hội

  • Vốn ưu đãi góp sức làm đẹp, làm giàu nông thôn mới Nam Đàn

    Vốn ưu đãi góp sức làm đẹp, làm giàu nông thôn mới Nam Đàn

    Các chương trình tín dụng chính sách trên vùng đất Nam Đàn (Nghệ An) đã trở thành động lực quan trọng hỗ trợ những đối tượng yếu thế nhất có cơ hội hòa mình vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2018 và ước mơ cao hơn là hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.