Chủ đề nóng

vua xiêm

  • Chúa Nguyễn từng giúp vua Xiêm đánh bại Miến Điện?
    Vì phụ thuộc vào vị trí địa lý nên quan hệ giữa Việt Nam với Miến Điện (hay Diến Điện, Myanmar), Xiêm (Thái Lan), Chân Lạp (Campuchia) và Lào luôn khăng khít, chịu ảnh hưởng lẫn nhau nên chuyện “hậu trường” cũng nhiều đáng nhớ thời chúa Nguyễn.
  • Chúa Nguyễn từng giúp Vua Xiêm đánh thắng Miến Điện?
    Vì phụ thuộc vào vị trí địa lý nên quan hệ giữa Việt Nam với Miến Điện (hay Diến Điện, Myanmar), Xiêm (Thái Lan), Chân Lạp (Campuchia) và Lào luôn khăng khít, chịu ảnh hưởng lẫn nhau nên chuyện “hậu trường” cũng nhiều đáng nhớ thời chúa Nguyễn.
  • Đội nữ vệ binh bí ẩn của Vua Xiêm
    Đích thân nhà vua và anh trai của ông giám sát việc đào tạo những nữ vệ binh này.