Chủ đề nóng

Vượt núi đưa điện về làng Đê Kôn

  • Vượt núi đưa điện về làng Đê Kôn

    Vượt núi đưa điện về làng Đê Kôn

    Mặc dù làng Đê Kôn nằm cách trung tâm xã Hra không xa, nhưng con đường vô cùng hiểm trở, đèo dốc, lầy lội. Để đưa điện về đây là sự nỗ lực không nhỏ của ngành điện nói chung và Điện lực Mang Yang nói riêng.