Chủ đề nóng

xây dựng môi trường không khói thuốc

  • Đưa cấm thuốc lá vào hương ước của thôn, bản

    Đưa cấm thuốc lá vào hương ước của thôn, bản

    Bình Liêu là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96%. Là địa bàn rộng song trong những năm qua, huyện đã không ngừng nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nhằm kêu gọi cộng đồng cùng xây dựng môi trường không khói thuốc.
  • Thầy làm gương, trò cũng bỏ dần hút thuốc

    Thầy làm gương, trò cũng bỏ dần hút thuốc

    Những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề số 19 (Bộ Quốc phòng) bên cạnh thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, còn triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), xây dựng môi trường không khói thuốc.