Chủ đề nóng

xây dựng sân golf

  • Không sử dụng đất trồng lúa màu mỡ làm sân golf
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, quy định điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.