Chủ đề nóng

Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông

  • Kon Tum: Dân tố công ty phun thuốc diệt cỏ khiến trâu, bò sảy thai

    Kon Tum: Dân tố công ty phun thuốc diệt cỏ khiến trâu, bò sảy thai

    Không dùng máy phát cỏ để dọn lề đường thông thoáng theo quy định, nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Công trình giao thông Kon Tum dùng thuốc diệt cỏ để phun cho cỏ chết. Người dân cho rằng thuốc diệt cỏ gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và sức khỏe của người dân, làm trâu bò sảy thai nên đã tố giác lên Bí thư Tỉnh ủy.