Chủ đề nóng

Xoài Sơn La bay sang Mỹ

  • Hơn 100 tấn xoài Sơn La lên đường sang 4 nước

    Hơn 100 tấn xoài Sơn La lên đường sang 4 nước

    Ngoài các thị trường cũ như Úc, Trung Quốc, năm 2019, tỉnh Sơn La đã mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm xoài tượng da xanh sang Mỹ và Anh. Theo đó sẽ có 10 tấn xoài tượng được xuất khẩu sang 2 thị trường khó tính kể trên.