Chủ đề nóng

BHXH tỉnh Gia Lai: Hoàn thành mục tiêu kép, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm

Lê Kiến Thứ ba, ngày 21/12/2021 12:34 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của bệnh Covid-19 nhưng BHXH tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn.
Bình luận 0

Đóng góp nổi bật của BHXH tỉnh Gia Lai năm 2021

Năm 2021, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đi vào cuộc sống; các chính sách mới về BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chỉ thị 34/CT-TTg; các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

Mặc dù còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm của BHXH tỉnh Gia Lai ngay từ đầu năm, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện, thị xã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn.

BHXH tỉnh Gia Lai: Hoàn thành mục tiêu kép, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Gia Lai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, gắn với triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản của ngành BHXH Việt Nam giao.

Nhờ vậy, trong năm 2021, toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, gắn với triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản của ngành BHXH Việt Nam giao.

Kết quả, số người tham gia BHXH 92.462 người, chiếm 13,33% lực lượng lao động; tham gia BHYT có 1.215.892 người, chiếm 85% độ bao phủ dân số toàn tỉnh. Tổng thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 2.512,1 tỷ đồng và tổng chi trên 3.185 tỷ đồng, vượt 5,3% dự toán giao năm 2021, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo.

Đồng thời, tổ chức tốt phân bổ điều hành dự toán thu, chi năm 2021; quyết toán tài chính năm 2020 với BHXH Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tồn đọng thời gian trước và thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Các giải pháp về thu, phát triển đối tượng và giảm nợ có hiệu quả, củng cố kiện toàn hệ thống đại lý. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Để thích ứng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách và truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên internet và các trang mạng xã hội: Fanpage, Zalo của BHXH tỉnh đã tạo sự lan tỏa chính sách BHXH, BHYT… Đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đẩy mạnh giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.0, chuyển đổi số (BHXH số-VssID) được triển khai mạnh mẽ, phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực công tác của ngành.

Trong năm 2021, BHXH tỉnh Gia Lai đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, như: Tham mưu đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHYT, BHXH theo Luật BHYT và Luật BHXH; tham mưu sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH TW (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Kế hoạch tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020". Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Năm 2022, BHXH tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia, thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Những chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 17%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp đạt 12% và tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 90% dân số toàn tỉnh; tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.541,9 tỷ đồng, tương ứng 1,2% và giảm nợ xuống dưới mức quy định; tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là gần 3.380,2 tỷ đồng, tăng 329,3 tỷ đồng, tương ứng 10,2% so với năm 2021.

BHXH tỉnh Gia Lai: Hoàn thành mục tiêu kép, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm - Ảnh 2.

Phục vụ tận tâm, BHXH tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực đảm bảo hài lòng cho người tham gia bảo hiểm.

Riêng chỉ tiêu cải cách chính sách BHXH: Phấn đấu đến năm 2022, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp dưới 49 giờ, nâng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 82%.

Đồng thời, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các Sở, Ban ngành liên quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022.

Triển khai kịp thời các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm vừa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị vừa phải đảm bảo việc phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Triển khai kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022. Qua đó, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý người hưởng; đẩy mạnh chi trả qua dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt. Phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc với cơ sở KCB BHYT, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia, vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT theo quy định.

Tăng cường tổ chức thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu chuẩn bị thực gia hạn, cấp mới thẻ BHYT cho năm 2022; thực hiện việc cấp, in thẻ BHYT theo mẫu mới.

BHXH tỉnh Gia Lai: Hoàn thành mục tiêu kép, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm - Ảnh 3.

Năm 2022, BHXH tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia, thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hưởng ứng phát động thi đua năm 2022 trong toàn hệ thống; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động về thủ quy trình nghiệp vụ, thái độ phục vụ doanh nghiệp, người dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem