Chủ đề nóng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ ba, ngày 29/08/2023 12:30 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền chuyển tải chủ trương, cơ chế, chính sách đến với nông dân; các dịch vụ hỗ trợ như cung ứng phân bón, giống cây trồng, vốn vay, đào tạo nghề…, làm bệ đỡ giúp nông dân đầu tư phát triển kinh tế.
Bình luận 0

Sáng 29/8, phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Phan Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã nhấn mạnh: Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền chuyển tải chủ trương, cơ chế, chính sách đến với nông dân; các dịch vụ hỗ trợ như cung ứng phân bón, giống cây trồng, vốn vay, đào tạo nghề…, làm bệ đỡ giúp nông dân đầu tư phát triển kinh tế.

Vượt khó khăn, hàng ngàn nông dân vươn lên thoát nghèo

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đánh giá: Những năm qua, cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ sự biến động của tình hình thế giới và khu vực, sự tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Song với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhờ vào đó đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Nhiệm kỳ qua, bám sát định hướng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp của các cấp chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đề ra.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với hội viên nông dân. Tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, các lớp tập huấn, đào tạo nghề, cung ứng giống cây trồng, con vật nuôi, vốn vay… Qua đó, đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trong một lần thăm mô hình trồng nấm của nông dân Tam Kỳ. Ảnh: T.H

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh thêm, để giúp nông dân vươn lên thoát nghèo, giai cấp Hội Nông dân đã có nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ nông dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới cách thức tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 2.

Mô hình trồng ớt của nông dân huyện Phú Ninh, Quảng Nam ngày càng phát triển. Ảnh: CTV

"Nhiều hộ gia đình đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, thiếu vốn… để vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, các cấp Hội đã phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng chương trình "mỗi xã một sản phẩm", chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội và đời sống của người dân khu vực nông thôn phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 3.

Mô hình chăn nuôi heo của nông dân huyện Tiên Phước ngày càng phát triển. Ảnh: T.H

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chính phủ tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen của Trung ương, của tỉnh", Bí thư Quảng Nam cho biết.

Hội Nông dân tỉnh cần bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa mới, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa mới, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Ảnh: T.H

Theo đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh và đa dạng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình số 20-CTr/TU, ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Tích cực vận động nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp; động viên, hướng dẫn nông dân, ngư dân thực hiện tốt việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế biển và bảo vệ ngư trường, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Giữ gìn, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm tốt đẹp và tinh thần đoàn kết trong nông thôn; thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Tích cực hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; tiếp tục vận động nông dân gương mẫu, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", Bí thư Quảng Nam yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam giúp nông dân tỉnh Hà Giang tiêu thụ cam vàng. Ảnh: t.h

Đặc biệt, Bí thư Quảng Nam nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào như "nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" để trở thành phong trào mũi nhọn, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy, khích lệ các phong trào thi đua phát triển.

"Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nhân rộng, lan tỏa các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, nhất là các mô hình kinh tế hiệu quả cao để các mô hình, điển hình tiên tiến trở thành hạt nhân dẫn dắt, nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Các cấp Hội phải tích cực vào cuộc mạnh mẽ bằng những phần việc cụ thể, thiết thực; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn; xây dựng nông thôn Quảng Nam ngày càng văn minh, hiện đại, trở thành nơi đáng sống", Bí thư Quảng Nam nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trao cây giống măng cụt cho nông dân huyện Phú Ninh để phát triển kinh tế vườn. Ảnh: t.h

Bên cạnh đó, Bí thư Quảng Nam còn yêu cầu, thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp… để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: Hội Nông dân tỉnh là điểm tựa, bệ đỡ của nông dân - Ảnh 7.

Hằng năm Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội chợ nông dân, nông thôn để giúp nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: T.H

"Thực hiện tốt vai trò cầu nối để xây dựng mối liên kết bền vững, hiệu quả giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, góp phần xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu thị trường. Đẩy mạnh việc tổ chức các hội chợ, xây dựng các trung tâm OCOP… nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương…".

(Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem