Chủ đề nóng

Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch TP. Hải Phòng thực hiện đúng quy định

Thứ năm, ngày 23/01/2020 07:01 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.
Bình luận 0

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký thông báo Kết luận thanh tra số 21/TB-TTBNV, ngày 22/1, về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý... trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.Hải Phòng giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/8/2019.

Theo đó, UBND TP.Hải Phòng đã sử dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy Hải Phòng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Tuy nhiên, UBND TP.Hải Phòng chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2090/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 để phù hợp với Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Hướng dẫn số 60/HD-BCS ngày 6/6/2017 của Ban cán sự Đảng UBND thành phố. 

Quyết định số 1316/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND TP.Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố trong đó quy định không quá 4 Phó Chánh Văn phòng là không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ...

Về quản lý biên chế công chức, nhìn chung việc quản lý biên chế công chức của UBND TP.Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức được thực hiện theo quy định. Đến thời điểm 31/8/2019, UBND thành phố đã giảm được 227 công chức, trong đó có 50 công chức được tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, UBND TP.Hải Phòng quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố là không đúng quy định.

Việc thi tuyển, xét tuyển công chức, UBND TP.Hải Phòng đã thực hiện thí điểm việc tuyển dụng công chức theo đúng nội dung được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; trong giai đoạn thanh tra đã tổ chức tiếp nhận không qua thi tuyển và tổ chức thi, xét tuyển được 247 công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức. 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện UBND TP.Hải Phòng không thông báo công khai việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng do dừng tuyển dụng 1 vị trí. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2016 được thành lập trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; ban hành quyết định tuyển dụng chậm so với quy định; một số cơ quan, tổ chức không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự đối với các trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự; một số trường hợp có quyết định thuyên chuyển công tác khi đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, còn có trường hợp được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch TP.Hải Phòng không đảm bảo quy định. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017, 2018 không đảm bảo quy định.

Về xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, thành phần của Hội đồng kiểm tra, sát hạch không có ủy viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức dự kiến bố trí công chức được xét chuyển.

Trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên, môn chuyên môn, nghiệp vụ có câu hỏi và đáp án xây dựng chưa rõ ràng, cụ thể; còn có trường hợp được dự thi và bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính nhưng nhưng trước đây được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển chưa đảm bảo quy định.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, còn có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định của Thành ủy Hải Phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường; một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm.

Về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, còn cơ quan, tổ chức có phòng chuyên môn vượt cấp phó theo quy định và chỉ đạo của UBND thành phố.

Để khắc phục những hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

Tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành theo thẩm quyền để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, báo cáo HĐND thành phố, đồng thời chấm dứt việc giao biên chế công chức hành chính làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch TP.Hải Phòng.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo... Chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị sắp xếp số lượng cấp phó đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của UBND thành phố.

Cùng đó, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những hạn chế, thiếu sót và có biện pháp chấn TP.Hải Phòng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Thành An
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem