Chủ đề nóng

Các giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu

Thứ hai, ngày 20/05/2013 11:56 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Dân Việt - "Chúng ta đã đạt được sự thống nhất về bản chất và nội dung của tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng... Tuy vậy, các giải pháp có hiệu lực và được triển khai trên thực tế thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Bình luận 0

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu của 6/9 tập đoàn kinh tế và 8/10 tổng công ty 91. Đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu đối với 9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém... Đó là những con số được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu.

Sáng nay, 20.5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013. Về một trong những vấn đề quan trọng là các cuộc tái cơ cấu quan trọng của nền kinh tế, Phó Thủ tướng cho biết:

Với tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Chính phủ đã tập trung đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản; xây dựng và tổ chức triển khai phương án cơ cấu lại, trong đó ưu tiên xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tập trung hỗ trợ thanh khoản để bảo đảm khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng; triển khai sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng trên nguyên tắc tự nguyện; tăng vốn điều lệ, xử lý nợ xấu và cơ cấu lại hoạt động, hệ thống quản trị...

Đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu đối với 9 ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém cần phải tập trung cơ cấu lại. Các ngân hàng thương mại nhà nước tập trung triển khai các giải pháp tự củng cố, rà soát các hoạt động kinh doanh chính, tham gia hỗ trợ thanh khoản và triển khai các giải pháp cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Phó Thủ tướng Phúc cho biết, cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới DNNN tiếp tục được hoàn thiện, trong đó quy định rõ trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với DNNN.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN của tất cả các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91. “Trong năm 2012, đã sắp xếp được 27 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 16 doanh nghiệp, sáp nhập 5 doanh nghiệp, bán 3 doanh nghiệp và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3 doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng thông báo.

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu của 6/9 tập đoàn kinh tế và 8/10 tổng công ty 91; các Bộ quản lý ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã phê duyệt đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

Về cơ bản, các đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã tập trung vào việc đổi mới mô hình tổ chức, cơ cấu lại sản phẩm, nguồn nhân lực, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, ngành nghề, chiến lược phát triển, đảm bảo tập trung thực hiện các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính do Nhà nước giao; thực hiện thoái vốn, chuyển nhượng vốn không thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

“Chúng ta đã đạt được sự thống nhất về bản chất và nội dung của tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng...

Tuy vậy, các giải pháp có hiệu lực và được triển khai trên thực tế thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu; đó cũng là những đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, đổi mới mạnh mẽ các cơ chế chính sách, các khuôn khổ pháp luật thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo đúng các mục tiêu, định hướng đã đề ra”, Phó Thủ tướng thẳng thắn đánh giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem