Chủ đề nóng

CAR ngân hàng

  • Sau 4 năm tái cơ cấu giai đoạn 2, ngành ngân hàng thay đổi ra sao?

    Sau 4 năm tái cơ cấu giai đoạn 2, ngành ngân hàng thay đổi ra sao?

    Sau 4 năm thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2 (2016-2020), hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các ngân hàng theo Basel 2 giảm mạnh so với Basel 1. Tuy nhiên, có thể thấy năng lực tài chính và mức độ an toàn của các ngân hàng trở nên bền vững hơn.
  • Năm 2019: Cổ phiếu ngân hàng nào có triển vọng nên nắm giữ?

    Năm 2019: Cổ phiếu ngân hàng nào có triển vọng nên nắm giữ?

    Năm 2019, nhiều ngân hàng có thể đối mặt với tình trạng sụt giảm lợi nhuận khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết tâm siết chỉ tiêu tín dụng tùy mức độ “sức khỏe” và khả năng tăng vốn của từng nhà băng. Lựa chọn đầu tư mã cổ phiếu "vua" nào trong năm 2019 cũng được các nhà đầu tư “soi” khá cẩn thận…