Chủ đề nóng

67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

  • 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ghi nhận trên chiến trường xưa
    Đến với Điện Biên Phủ hôm nay, nhìn những xác xe tăng, ổ trọng liên, giao thông hào, Hầm Đờ Cát, cầu cứng Mường Thanh… lòng lâng lâng xúc cảm; khâm phục ý chí kiên cường, truyền thống bất khuất “Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của Quân đội ta, của cha ông ta.