Chủ đề nóng

Giám đốc quá 4 tuổi hưu xin… nghỉ hưu

  • Quảng Ngãi: Giám đốc quá tuổi hưu 4 năm viết đơn xin... nghỉ hưu

    Quảng Ngãi: Giám đốc quá tuổi hưu 4 năm viết đơn xin... nghỉ hưu

    Đó là trường hợp của ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Trà Tân (hiện đã quá tuổi nghỉ hưu 4 năm). Trong báo cáo gửi các cấp ngành ông Dũng cho biết, sau 4 năm được giữ lại làm việc nhưng không được trả lương, nên ông yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi giải quyết cho mình chế độ hưu theo quy định.