Chủ đề nóng

Hoa hậu Triệu Thị Hà viết đơn xin trả lại vương miện

  • Triệu Thị Hà không bị tước danh hiệu Hoa hậu

    Triệu Thị Hà không bị tước danh hiệu Hoa hậu

    Bộ VHTTDL vừa có công văn số 54/TTr-VHGĐ trả lời Công ty CIAT về việc tước danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà. Trong công văn nêu rõ các văn bản hiện hành chưa có quy định về việc tước danh hiệu Hoa hậu, vì vậy việc tước danh hiệu Hoa hậu đối với Triệu Thị Hà là không thể.