Chủ đề nóng

Hội nghị Trung ương 11

  • Tổng Bí thư: Đã có 17 người là tướng lĩnh bị xử lý kỷ luật

    Tổng Bí thư: Đã có 17 người là tướng lĩnh bị xử lý kỷ luật

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 Uỷ viên Bộ Chính trị và 4 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII bị kỷ luật.