Chủ đề nóng

Trung ương sẽ góp ý những nội dung quan trọng trình Đại hội XIII

PVCT Chủ nhật, ngày 06/10/2019 07:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII (dự kiến khai mạc ngày 7/10) sẽ cho vào nhiều nội dung quan trọng để trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bình luận 0

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị ngày 27/9 (ảnh TTXVN).

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XII (diễn ra vào tháng 5/2019), đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khi phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội để trình Hội nghị Trung ương 11 xem xét. Sau Hội nghị Trung ương 10, các cơ quan chức năng đã tích cực để hoàn chỉnh các nội dung đã được giao.

Vào ngày 27/9, vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý dự thảo vào Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - bổ sung, phát triển năm 2011). Đây là 2 dự thảo sẽ được trình Hội nghị Trung ương 11 xem xét, góp ý.

Trước nữa vào ngày 26/8, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng tổ chức Hội nghị xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nội dung xin góp ý là dự thảo Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Phương hướng phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025. Đây cũng là nội dung được trình Hội nghị Trung ương 11.

Phát biểu tại Hội nghị xin ý kiến ngày 26/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban KT-XH của Đại hội XIII cho biết: Tiểu ban gồm 51 thành viên đã tổ chức 5 phiên họp toàn thể, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiên cứu 42 chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tổ chức 6 hội nghị nghe ý kiến của các địa phương tại các vùng, tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế... để xây dựng các báo cáo.

Mới đây, ngày 1/10, Thường trực Tiểu ban KT-XH của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, để thảo luận, thống nhất một số nội dung của 2 văn kiện mà Tiểu ban đang xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ biên tập tiếp tục tiếp thu các ý kiến, cách viết làm sao thể hiện khát vọng dân tộc, hào khí phát triển đất nước, thôi thúc lòng người.

Thủ tướng đề nghị rà soát lại, viết kỹ thêm, nhấn mạnh, làm rõ các thành tựu, kết quả nổi bật trong thời gian gần đây trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Về đột phá chiến lược, Thủ tướng lưu ý, nêu rõ thêm lý do đưa ra các đột phá mới để nhấn mạnh vai trò của các yếu tố mới này với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đột phá trong cách nghĩ, cách làm và tập trung thực hiện. Thủ tướng cho rằng, việc tiếp tục cải cách thể chế là một đột phá chiến lược cần thiết.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng để vận dụng thực hiện triển khai. Cần tiếp tục hoàn thiện phần này, đưa vào những nội hàm nổi bật, những giải pháp thực sự trọng tâm, ưu tiên, mang tính đột phá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem