Chủ đề nóng

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018

  • Điểm thi THPT: Bao giờ mới hết "bất thường"?

    Điểm thi THPT: Bao giờ mới hết "bất thường"?

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã từng có sự "bất thường" khi xuất hiện “cơn mưa điểm 10" vào năm trước. Năm nay, lại là một "bất thường" khác, tại tỉnh Hà Giang - nơi có điểm giỏi cao vượt trội.