Chủ đề nóng

Nắn cong đường Trường Chinh

  • Bí thư Hà Nội giải thích lý do nắn cong đường Trường Chinh

    Bí thư Hà Nội giải thích lý do nắn cong đường Trường Chinh

    "Giai đoạn đầu tuyến đường Trường Chinh cũng được triển khai thẳng. Nhưng sau có đề nghị của Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân mở đường về phía nam, chi phí đền bù ít hơn, và cũng ít bị ảnh hưởng lợi ích của những người có công".