Chủ đề nóng

Thi viết truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập

  • Truyện dự thi: Cánh diều đã bay lên

    Truyện dự thi: Cánh diều đã bay lên

    Thời gian - một ngày là hai mươi bốn giờ, một năm là mười hai tháng, những số đo này là hằng số. Thế mà con người ta vì hay mơ mộng nên bày đặt ra nhiều cách tính thời gian. Ví như một ngày dài như thế kỷ, ví như một phút đợi chờ bằng cả mùa thu...