Chủ đề nóng

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

  • Trách nhiệm phải được gọi tên
    Chung cư mini là khái niệm không tồn tại trên giấy phép xây dựng, trong cấp phép xây dựng, nhưng nó tồn tại trong thực tế không phải một cách đột nhiên, mà cũng “trượt dài” qua vài nhiệm kỳ.