Chủ đề nóng

chủ nghĩa thực dân

  • Người thức tỉnh lương tri bằng ngòi bút

    Người thức tỉnh lương tri bằng ngòi bút

    (Dân Việt) - Đúng ngày 22.12, cuốn sách "Võ Nguyên Giáp" của một tác giả người Pháp trong đội quân Tướng Giáp đã ra mắt bạn đọc. Người viết và câu chuyện về vị tướng huyền thoại này có nhiều điều thú vị.
  • “Bác Hồ luôn coi nông dân là chỗ dựa quan trọng”

    “Bác Hồ luôn coi nông dân là chỗ dựa quan trọng”

    (Dân Việt) - Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nói đến một chiến sĩ, lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân mà bản chất là giải phóng người nông dân.