Chủ đề nóng

con ba ba

  • Thu nhập tăng lên 400 triệu/năm nhờ nuôi 1.000 "cục bông" nhanh lớn

    Thu nhập tăng lên 400 triệu/năm nhờ nuôi 1.000 "cục bông" nhanh lớn

    Người không rành chuyện, nghe qua thì "chê" ông Nguyễn Đức Long "tham", "ôm đồm" nuôi lắm con, trồng lắm cây. Nhưng ông thì phân tích rất hợp tình, hợp lý khiến ai cũng gật đầu cái rụp...
  • NTM Long Mỹ: Triển vọng nuôi ba ba đực thương phẩm

    NTM Long Mỹ: Triển vọng nuôi ba ba đực thương phẩm

    Sau gần 2 năm thử nghiệm, đề tài “Nuôi ba ba đực thương phẩm trong ao đất, giai đoạn 2014-2016” do ông Huỳnh Thế Anh, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Long Mỹ - Vị Thanh, làm chủ nhiệm, bước đầu đã mang lại hiệu quả và có nhiều tiềm năng phát triển, nhân rộng sau này.