Chủ đề nóng

Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng: Văn bản của Sở lòng vòng, biến sai thành đúng (Bài 2)

Vũ Thị Hải Thứ sáu, ngày 31/07/2020 13:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã thừa nhận việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng là không đúng hồ sơ, trình tự thủ tục theo qui định, đã sửa sai nhưng sau đó lại hủy bỏ quyết định sửa sai.
Bình luận 0

Văn bản của Sở: Hôm nay bảo sai, ngày mai bảo đúng?

Cho rằng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trái qui định của pháp luật nhưng không giải quyết khiếu nại thỏa đáng, bà Nguyễn Thị Tuyết Len, Giám đốc Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, đã khởi kiện cơ quan này ra tòa hành chính.

Một cửa hàng của Cty CNP HP bị bà Đặng Thị Hồng Hải đẩy lao động ra đường

Người lao động cũ của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng đang kinh doanh tại Cửa hàng số 2 +4 phố Cầu Đất đã bị bà Đặng Thị Hồng Hải đẩy ra đường

Trong lúc vụ kiện hành chính đang được TAND TP.Hải Phòng thụ lý giải quyết thì ngày 29/1/2019, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh- Bộ KHĐT đã có công văn số 34/ĐKKD hướng dẫn về việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

Căn cứ văn bản nói trên, nhận thấy việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đúng hồ sơ, trình tự thủ tục theo qui định, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã chủ động sửa sai, ra Thông báo số 07 ngày 30/1/2019 hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018 và khôi phục nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3 ngày 01/6/2010 đối với Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng.

Tuy nhiên, thông báo số 07 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT chưa kịp ráo mực, thì ngay ngày hôm sau, 31/1/2019, bằng thông báo hỏa tốc số 46/TB-UBND, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở KHĐT Hải Phòng chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh dừng việc thực hiện Thông báo số 07 với lý do Tòa án đang thụ lý vụ bà Len khởi kiện sở KHĐT Hải Phòng. Mặc dù trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Len đã đến Tòa án Hải Phòng để rút đơn khởi kiện với lý do yêu cầu khởi kiện của bà Len đã được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng chấp nhận tại thông báo số 07.

Mặt khác, văn bản số 46 của UBND TP.HP chỉ yêu cầu Sở KHĐT chỉ đạo dừng thực hiện thông báo số 07 do bà Len đang khởi kiện Sở KHĐT ra tòa (để chờ kết quả giải quyết của Tòa án), nên khi bà Len rút đơn khởi kiện, không còn vụ án nào nữa thì văn bản hỏa tốc số 46 của UBND TP.Hải Phòng không còn lý do tồn tại và phải được thu hồi. Thông báo số 07 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT tiếp tục có hiệu lực.

Thế nhưng, Sở KHĐT lại thực hiện "quá đà" ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. Ngay hôm sau, ngày 1/2/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT đã ra Thông báo số 10 nhưng không phải chỉ dừng thực hiện chờ kết quả xét xử của tòa án như chỉ đạo của UBND TP mà là thu hồi và hủy bỏ giá trị pháp lý của thông báo số 07 nói trên.

Trong lúc tập thể người lao động và cá nhân bà Nguyễn Thị Tuyết Len tiếp tục có đơn khiếu nại về thông báo số 10 của Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng, ngày 8/5/2020, UBND TP. Hải Phòng lại có văn bản số 38 chỉ đạo Sở KHĐT Hải Phòng gửi thông tin đến các cơ quan chức năng khẳng định tính pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng. 

Thực hiện chỉ đạo này, Sở KHĐT TP.Hải Phòng ra thông báo ngày 15/5/2020 gửi các cơ quan chức năng trong đó khẳng định ngày 24/12/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT đã cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật là bà Đặng Thị Hồng Hải và Giấy chứng nhận đăng ký nói trên có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Văn bản nói trên của Sở KHĐT Hải Phòng đã phớt lờ văn bản số 07 trước đó Phòng Đăng ký kinh doanh đã thừa nhận việc cấp Giấy chứng nhận nói trên không đúng hồ sơ, trình tự thủ tục theo qui định phải hủy bỏ.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng cho biết, sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, rất nhiều người tự xưng là cổ đông của công ty đã đến Sở KHĐT phản đối, gây áp lực cho cá nhân ông, buộc ông phải có văn bản xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ vào hướng dẫn số 34 của Cục Đăng ký Đầu tư (Bộ KHĐT), Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 07 thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng. 

Tuy nhiên, sau này, khi rà soát lại các quy định của Luật Doanh nghiệp thì thấy việc ban hành Thông báo số 07 là vội vàng, là sai, không có căn cứ pháp lý để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 đối với Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng nên Phòng Đăng ký kinh doanh đã có thông báo thu hồi Thông báo số 07.

Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về việc bà Đặng Thị Hồng Hải đi nộp hồ sơ không được người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là trái với qui định của pháp luật, bởi khi đó trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trên cổng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng vẫn được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết Len? 

Ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tại thời điểm bà Đặng Thị Hồng Hải đi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì bà Hải đã là người đại diện theo pháp luật và bà Len đã bị miễn nhiệm chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng nên việc bà Hải tự đi nộp hồ sơ là đúng.

Về các văn bản trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được lập rải rác từ nhiều năm trước, không được đóng dấu của Công ty, ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, căn cứ vào Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Công ty CP CNP HP không bắt buộc phải đóng dấu công ty vào thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trả lời PV của Dân Việt, ông Ngô Văn Thẳng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, cho rằng việc bà Đặng Thị Hồng Hải sử dụng các quyết định, nghị quyết, thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật do ông ký các năm 2011, 2013 và 2014 khi Công ty chưa đóng dấu để thực hiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ tư là vi phạm các qui định vể quản lý, sử dụng con dấu của Công ty, vi phạm điều lệ Công ty. 

"Theo Điều lệ của Công ty chúng tôi, tất cả các văn bản do Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền thì phải có dấu tròn của Công ty đóng trên các văn bản đó thì mới có giá trị pháp lý và đó mới chính thức là do Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng phát hành. Vì thế việc Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận thay đổi kinh doanh do bà Hải tự ý đi nộp và sử dụng văn bản không có dấu của Công ty chúng tôi là sai.", ông Thẳng khẳng định.  

Ngoài ra, ông Thẳng còn nói: "Nếu Công ty chúng tôi có nguyện vọng và nhu cầu đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 thì công ty chúng tôi sẽ họp, bàn bạc, thống nhất và sẽ gửi hồ sơ đăng ký thay đổi theo đúng qui định của pháp luật chứ không phải là hồ sơ do bà Hải cung cấp".

Cần một cái kết có hậu

Trả lời phỏng vấn của PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Hà, thuộc Văn phòng Luật sư Hà Lan và cộng sự Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho biết khi Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Hải Phòng đã thừa nhận việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018 là có sai sót, không đúng trình tự thì phải thực hiện theo đúng Thông báo số 07 là phục hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018 là hoàn toàn không có giá trị, được cấp trái pháp luật và cần phải bị hủy bỏ, thu hồi theo đúng quy định.

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hà, UBND TP.Hải Phòng không có thẩm quyền yêu cầu Sở KHĐT Hải Phòng dừng thực hiện Thông báo số 07 vì theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giải thích hoặc các bên đương sự khởi kiện hành chính thì thẩm quyền thuộc về Tòa án, chứ UBND thành phố không có thẩm quyền để dừng thực hiện Thông báo số 07. 

"Việc UBND TP.Hải Phòng có Văn bản hỏa tốc số 46 gửi Sở KHĐT Hải Phòng yêu cầu dừng thực hiện Thông báo số 07 là việc can thiệp hành chính thô bạo vào hoạt động của doanh nghiệp, trái với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan", Luật sư Hà nói.

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Tuyết Len tại buổi đối thoại gặp gỡ doanh nghiệp diễn ra ngày 17/6/2020, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khẳng định UBND TP.Hải Phòng không chỉ đạo, can thiệp trực tiếp vào lĩnh vực chuyên môn của Sở KHĐT, việc công nhận tính pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan chuyên môn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Với tờ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có tên mình là giám đốc đại diện theo pháp luật, bà Đặng Thị Hồng Hải đã lập tức triển khai việc lấy lại các cửa hàng đang kinh doanh, đẩy người lao động đang làm việc hợp pháp tại các cửa hàng số 1 và 3, số 2 và 4 phố Cầu Đất của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng ra đường gây nên những cuộc ẩu đả, xô xát giữa các bên, khiến người lao động bị thương phải đi cấp cứu, gây mất an ninh trật tự xã hội của thành phố.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Đặng Thị Hồng Hải cho rằng, bà và nhóm cổ đông sở hữu 70% cổ phần của Công ty có quyền tiếp quản các cửa hàng để tổ chức kinh doanh do nhiều năm qua các cửa hàng này do bà Nguyễn Thị Tuyết Len quản lý điều hành nhưng không đem lại lợi nhuận cho cổ đông, để Công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ tiền thuê nhà, nợ thuế… 

"Tôi được HĐQT bầu làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật, được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, đã được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ghi nhận việc tôi là Giám đốc đại diện theo pháp luật nên tôi có quyền điều hành, quản lý công ty", bà Hải nói.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Tuyết Len cho rằng, nhóm cổ đông là người ngoài công ty ngay từ khi xuất hiện đã không có thiện chí xây dựng doanh nghiệp, không vì lợi ích của người lao động, vừa vào Công ty đã tìm cách loại bỏ bà là người giám đốc vẫn đang được tín nhiệm. 

Trong suốt thời gian qua, nhóm cổ đông này thường xuyên quấy phá, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, khiến công ty làm ăn kém hiệu quả. Mặt khác, bà Len cũng cho rằng, việc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 không đúng qui định của pháp luật đã gây ra hệ lụy rất lớn, tài khoản của Công ty bị phong tỏa nên Công ty không giao dịch để nộp tiền nhà, tiền thuế được. 

"Chỉ cần Phòng đăng ký kinh doanh hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4, khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3, tài khoản công ty được giao dịch trở lại thì chúng tôi sẽ nộp đầy đủ tiền nhà, tiền thuế, tiền BHXH cho người lao động. Việc kinh doanh của Cty có hồ sơ sổ sách kế toán rõ ràng, có lợi tức thì cũng phải chờ đại hội cổ đông quyết định mới chia được lợi tức, cơm không ăn thì gạo còn đó chứ",  bà Len nói.

Bà Đỗ Thị Nải, một cổ đông và là người lao động đã gắn bó với cả đời với doanh nghiệp hiện là Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, tại địa chỉ số 1 và 3 cho biết chi nhánh của bà được thành lập theo Điều lệ Công ty và có quyết định thành lập do Chủ tịch HĐQT ký. 

Do vậy, chỉ Đại hội đồng cổ đông và Chủ tịch HĐQT Công ty mới có thẩm quyền giải thể chi nhánh. Việc bà Đặng Thị Hồng Hải lợi dụng danh nghĩa giám đốc Cty can thiệp sâu vào hoạt động của Chi nhánh, đẩy người lao động ra đường là vi phạm Điều lệ Cty và xâm phạm tới quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Trước những phản ánh của tập thể người lao động liên quan đến việc Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT HP cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ tư cho Cty CPCNP HP nói trên, ngày 9/7/2020 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo UBND TP.HP kiểm tra, xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo qui định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/8/2020. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem