Chủ đề nóng

công ty giống cây trồng Vinaseed

  • Cấy lúa Đài thơm 8, nông dân chỉ sợ không có đủ thóc bán

    Cấy lúa Đài thơm 8, nông dân chỉ sợ không có đủ thóc bán

    Là giống lúa bản quyền của Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), Đài Thơm 8 đã khẳng định những ưu điểm về sức chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thích nghi rộng... Giống lúa này có thể thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa như Bắc Thơm 7. Đó là khẳng định của đa số đại biểu là cán bộ Phòng Nông nghiệp các huyện của tỉnh Hưng Yên trong chuyến khảo sát thực tế vừa qua.
  • Nông dân xứ Thanh "mê" nhiều giống lúa chất lượng cao của Vinaseed

    Nông dân xứ Thanh "mê" nhiều giống lúa chất lượng cao của Vinaseed

    Giống lúa thuần VNR20, Bắc Thơm 9, VNR10 và giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group) đã "bén duyên" đất Xứ Thanh, được bà con nhân dân trong tỉnh tin tưởng gieo trồng. Qua đánh giá cho thấy các giống lúa đều có chất lượng cao, năng suất, khả năng kháng sâu bệnh...