Chủ đề nóng

dịch Covid

  • Bình an cho Vĩnh Phúc

    Bình an cho Vĩnh Phúc

    Những ngày qua, cho đến trước khi có lệnh cách ly, tôi đã nhiều lần vào vùng dịch Ái Văn, Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, để đưa tin viết bài trên báo Nông thôn Ngày nay, tôi hiểu được người dân ở vùng dịch này họ có ý thức bảo vệ cộng đồng rất cao, họ lạc quan và trên hơn hết họ hiểu được cơ chế lây lan của virus corona đang gây dịch.