Chủ đề nóng

Giá bán USD

 • Giá USD hôm nay 22/2
  Tỷ giá USD ngày 22/2/2023 tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm và giá bán USD trên thị trường tự do giảm so với hôm qua, nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng.
 • Giá USD hôm nay 21/2
  Tỷ giá USD ngày 21/2/2023 tăng tại đa số ngân hàng. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm giảm so với hôm qua, nhưng giá bán USD trên thị trường tự do và giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng.
 • Tỷ giá USD ngày 20/2/2023 tại các ngân hàng thương mại giảm
  Tỷ giá USD ngày 20/2/2023 tại các ngân hàng thương mại giảm. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm và giá bán USD trên thị trường tự do tăng so với cuối tuần qua, nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm.
 • Giá USD hôm nay 17/2
  Tỷ giá USD ngày 17/2/2023 đồng loạt tăng. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng thương mại và giá bán USD trên thị trường tự do đồng loạt tăng so với hôm qua.
 • Giá USD hôm nay 15/2
  Tỷ giá USD ngày 15/2/2023 đồng loạt tăng. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm, giá USD tại đa số ngân hàng thương mại và giá bán USD trên thị trường tự do cùng tăng so với hôm qua.
 • Giá USD hôm nay 14/2
  Tỷ giá USD ngày 14/2/2023 tăng nhẹ tại đa số ngân hàng. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm và giá USD tại đa số ngân hàng thương mại tăng so với hôm qua nhưng giá bán USD trên thị trường tự do giảm nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 13/2
  Tỷ giá USD ngày 13/2/2023 tại các ngân hàng giảm ngày đầu tuần. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm và giá bán USD trên thị trường tự do tăng so với cuối tuần qua, nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giảm.
 • Giá USD hôm nay 10/2
  Hôm nay, tỷ giá trung tâm và giá bán USD trên thị trường tự do không đổi so với hôm qua, nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giảm.
 • Giá USD hôm nay 8/2
  Hôm nay, tỷ giá trung tâm và giá USD tại đa số ngân hàng thương mại vẫn trong xu hướng tăng ngày thứ 3 trong tuần, giá bán USD trên thị trường tự do vẫn giữ nguyên.
 • Tỷ giá USD ngày 16/1/2023 giảm tại đa số ngân hàng
  Hôm nay, tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm so với cuối tuần qua, nhưng giá bán USD trên thị trường tự do tăng.